top of page

BIRGER SVENSSONS - BIOGRAFI

Bokarbete – 204 sidor

BOKEN ÄR EN ÅTERBLICK PÅ BIRGER SVENSSON OCH HANS LIVSVERK. DEN ÄR ETT FÖRSÖK ATT FÖRSTÅ HUR EN SÅDAN EXCEPTIONELL FRAMGÅNG VAR MÖJLIG.
MAN FÅR ÄVEN LÄRA KÄNNA BIRGER SVENSSON SOM MÄNNISKA. DET ÄR EN INITIERAD OCH PERSONLIGT HÅLLEN SKILDRING, BASERAD PÅ UNIKT KÄLLMATERIAL.

FÖRFATTAREN MARGARETA STRÖMBOM HAR TILLGÅNG TILL FAMILJEARKIVET MED FOTOGRAFIER OCH MINNESBILDER OM SIN MORFAR.

bottom of page