top of page

Hallands historia – Gränsland genom tiderna

Bokarbete – 384 sidor

Boken är skriven av 36 författare, alla med specialkunskaper inom sina
områden. Varje författare står för innehållet i sin text, men kapitlen är också
redigerade samman till en helhet. Boken vilar på vetenskaplig grund men
vänder sig till en bred publik.

Hallands historia – Gränsland genom tiderna är en spännande bok för alla
med intresse för Hallands historia. Den är också ett viktigt bidrag till Hallands
Akademis övergripande syfte, att ”sprida glans och ljus över den halländska
vitterheten, främja halländsk identitet och sammanhållning samt understödja
forskning och utveckling i Halland”.

Hallands historia – Gränsland genom tiderna är årets bok i den stora årliga bokcirkeln Hela Halland läser.

Mer om boken, klicka här...

Recension

Det är länge sedan det kom ut en historisk genomgång av Halland, säger Christina Kall, litteraturutvecklare på Region Halland.

Det har saknats och Hallands historia – Gränsland genom tiderna ger en bra översikt över flera tusen års tidsspann med nedslag och fördjupningar.

Själv tycker jag det är väldigt spännande med badlivet och kurorten, språk och dialekter och hur människor levde och upplevde sin tillvaro.

Det är en väldigt fin och tilltalande bok.

Formgivaren Bertil Carlsson (MÄCÉ) måste få en eloge och inte minst redaktören, Pablo Wiking-Faria som har rott iland arbetet med boken.

Med ordet gränsland i titeln har man också lyckats fånga något väsentligt med Halland, denna plats belägen mellan hav och skog men också, så som tidigare, mellan olika länders gränser.

Christina Kall, litteraturutvecklare på Region Halland

bottom of page