top of page

Hallands historia – Gränsland genom tiderna

Bokarbete – 384 sidor

Boken är skriven av 36 författare, alla med specialkunskaper inom sina
områden. Varje författare står för innehållet i sin text, men kapitlen är också
redigerade samman till en helhet. Boken vilar på vetenskaplig grund men
vänder sig till en bred publik.

Hallands historia – Gränsland genom tiderna är en spännande bok för alla
med intresse för Hallands historia. Den är också ett viktigt bidrag till Hallands
Akademis övergripande syfte, att ”sprida glans och ljus över den halländska
vitterheten, främja halländsk identitet och sammanhållning samt understödja
forskning och utveckling i Halland”.

bottom of page